Zarząd Oddziału Warszawskiego ZMRP zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Warszawskiego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, które obędzie się 10.02.2020 r. w sali konferencyjnej LTK Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1, o godz. 13;15. Więcej informacji poniżej.