Galeria - Rok 2020

WYDARZENIA

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Warszawskiego ZMRP w dniu 10.02.2020r.

WYDARZENIA

Budowa Mostu Głównego przez Wisłę w ciągu S2 (POW).
Generalny Wykonawca – GP Mosty. Wizyta na budowie 21 lipca 2020r. (fotografie ogólne – stan z przełomu lipca i sierpnia 2020).