Galeria - Rok 2019

WYDARZENIA

Mostowe Seminarium Naukowo-Techniczne. Wydział Inżynierii Lądowej PW
19.12.2019 r.

WYDARZENIA

Nasuwanie mostu MG04-01, części
wilanowskiej mostu głównego przez Wisłę
w ciągu S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy nad ul. Wał Zawadowski.
Generalny Wykonawca robót: GP Mosty s.c.
Wykonawca prac specjalistycznych: BBR Polska 13.05.2019 r.

WYDARZENIA

Mostowe Seminarium Naukowo-Techniczne. Wydział Inżynierii Lądowej PW
25.03.2019 r.