Nagroda im. Mieczysława Rybaka

Doceniając zasługi prof. zw. dr hab. inż. Mieczysław Rybaka dla polskiego mostownictwa w dziedzinie badań i rozwoju nowoczesnych technologii w budownictwie mostowym, a także Jego zasługi dla integracji polskiego środowiska mostowego, na wniosek Oddziału Warszawskiego, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił nagrodę Jego Imienia. Nastąpiło to w dniu 22 marca 2007 r. na Krajowym Zebraniu Delegatów ZMRP. Na zebraniu Zarządu Związku 11 grudnia 2007 r. zatwierdzono regulamin Nagrody oraz wybrano Kapitułę Nagrody.

Dotychczasowi Laureaci Nagrody

 

2008
dr inż. OLASZEK Piotr
mgr inż. WĄCHALSKI Krzysztof

2009
dr inż. SALAMAK Marek
dr inż. GWOŹDZIEWICZ Piotr

2010
mgr inż. NADOLNY Adam

2011
mgr inż. BISKUP Mirosław
dr inż. TOCZKIEWICZ Robert

2012
dr inż. PAŃTAK Marek
dr inż. SIEKIERSKI Wojciech

2013
dr inż. ŁAZIŃSKI Piotr

2014
dr inż. BERGER Andrzej

2015
dr inż. HILDEBRAND Maciej