Laureaci medalu ZMRP

Oddziału Warszawskiego

Mieczysław RYBAK, ś.p.

Za twórcze osiągnięcia w polskim mostownictwie w zakresie teorii, praktyki i badań naukowych oraz za wieloletnie przewodniczenie Sekcji Głównej Techniki Mostowej przy Zarządzie Głównym SITK, poprzedniczki Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
Medal numer 4; Kraków 19-09-1997

Sylwetka

Andrzej JAWORSKI

Za osiągnięcia w zakresie projektowania betonowych mostów sprężonych, w tym za projekt mostu autostradowego TAPP przez Wisłę koło Torunia.
Medal numer 6; Kraków 22-10-1998.

Sylwetka

 

 

Krzysztof GRZEGORZEWICZ

Za wieloletnią pracę badawczą i wdrożenia nowych technologii w zakresie  fundamentowania budowli mostowych oraz wybitne zasługi organizacyjne na rzecz  Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
Medal numer 18; Warszawa-Krynica 19-09-2002.

Sylwetka

Janusz WIŚNIEWSKI, ś.p.

Za wieloletnią twórczą działalność w wykonawstwie mostowym i wybitne osiągnięcia realizacyjne,
w tym także w budowie dużych mostów przez Wisłę oraz za działalność na rzecz
Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
Medal numer 22; Warszawa-Krynica 18-09-2003.

Sylwetka

Bolesław KŁOSIŃSKI

Za wybitne osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe w dziedzinie fundamentowania obiektów mostowych oraz za zasługi w pracy na rzecz  Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.
Medal numer 25; Warszawa-Krynica 15-09-2005.

Sylwetka

Jan PIEKARSKI

Za wybitny wkład w promowanie postępu w polskim mostownictwie, szczególnie w zakresie technologii budowy mostów z betonu sprężonego oraz budowy mostów podwieszonych i łukowych.
Medal numer 27; Warszawa-Krynica 15-09-2005.

Sylwetka

Andrzej STAŃCZYK

Za twórczą działalność projektową i wykonawczą oraz nadzór naukowy nad realizacją nowatorskich w Polsce konstrukcji mostowych, w tym mostów podwieszonych w Warszawie i Gdańsku, a także popularyzację wiedzy o mostach świata.
Medal numer 30; Warszawa-Krynica 14-09-2006.

Sylwetka

Wojciech RADOMSKI

Za wieloletnie działania organizacyjne na rzecz Związku, wybitne osiągnięcia naukowe oraz znaczący wkład w integrację środowiska polskich mostowców.
Medal numer 32; Warszawa-Krynica 22-03-2007.

Sylwetka

Andrzej RADOSZEWSKI

Za prowadzenie i nadzór nad realizacją bardzo wielu skomplikowanych inwestycji mostowych w Polsce i Libii oraz wychowanie wielu inżynierów mostowych.
Medal numer 38; Warszawa-Krynica 24-09-2008.

Sylwetka 

Marek ŁAGODA, ś.p.

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań konstrukcji mostowych, wdrażania nowych technologii i projektowania nowoczesnych obiektów mostowych.
Medal numer 40; Warszawa-Krynica 23-09-2009.

Sylwetka

Jerzy BOGACZYK

Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie organizacji montażu, wdrażania nowych technologii i kierowania budowami dużych obiektów mostowych.
Medal numer 41; Warszawa-Krynica 23-09-2009.

Sylwetka

Michał CZERNIAK, ś.p.

Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie, w szczególności za zasługi dla rozwoju mostownictwa i budowę mostów nad przeszkodami, na które trafiają osoby niepełnosprawne.
Medal numer 42; Warszawa-Krynica 22-09-2010.

MEDAL I DYPLOM

Włodzimierz BIELSKI

Za nadzór nad realizacją bardzo wielu skomplikowanych inwestycji mostowych.
Medal numer 50; Warszawa-Krynica 18-09-2013.

Sylwetka

Edward Marcinków

Za realizację obiektów mostowych o oryginalnej i szybkiej technologii budowy.
Medal numer 53; Warszawa-Krynica 17.09.2014.

Sylwetka

Marek Czerwiec

Za prowadzenie i realizację wielu skomplikowanych inwestycji mostowych.
Medal numer 55; Warszawa-Krynica 23.09.2015.

Sylwetka