Konkurs na najlepsze prace dyplomowe wykonane w R.A. 2022/2023 został zorganizowany przez Koło C-8 PZITB na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, pod patronatem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy udziale Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Warszawski, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Warszawski oraz Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Warszawski.

Związek był fundatorem dwóch nagród za specjalność „Mosty i Budowle Podziemne”, za prace magisterskie autorstwa inż. Łukasza Porzyca – „Ocena wskaźnika niezawodności dla sprężonego obiektu mostowego przy wykorzystaniu analizy MES i symulacji metodą Monte-Carlo” oraz inż. Macieja Kowańskiego – „Modelowanie mostu budowanego metodą nawisową zgodnie z metodyką BIM”.

 Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!