W dniu 10.02.2020 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału Warszawskiego ZMRP w sali LTK Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Sprawne prowadzenie Zebrania zapewniło Prezydium w osobach kol. Wojciecha Szwejkowskiego jako przewodniczącego i kol. Anny Kowalskiej jako sekretarza.

Ustępującym członkom Zarządu OW ZMRP upływającej X-ej kadencji i jego przewodniczącemu udzielono absolutorium.

Wybrano przewodniczącego XI kadencji Zarządu OW ZMRP, którym został kol. Włodzimierz Bielski oraz 5. członków Zarządu OW ZMRP w składzie:

kol. Karol Bucholc, kol. Damian Gąsiewski, kol. Łukasz Górecki, kol. Anna Kowalska, kol. Wojciech Trochymiak.

Wybrano również nową Komisję Rewizyjną OW ZMRP w składzie:

kol. Marek Czerwiec, kol. Zofia Gałajda, kol. Piotr Rychlewski.

Na Krajowe Zebranie Delegatów, które odbędzie się w dniu 21.04.2020 r. w Rosnówku koło Poznania, wybrano 14. delegatów w składzie:

kol. Karol Bucholc, kol. Leszek Ceran, kol. Rafał Chojecki, kol. Jerzy Drapa, kol. Damian Gąsiewski, kol. Krzysztof Germaniuk, kol. Anna Kowalska, kol. Marek Łałowski, kol. Czesław Prędota, kol. Andrzej Radoszewski, kol. Wojciech Rębacz, kol. Barbara Rymsza, kol. Wojciech Szwejkowski, kol. Włodzimierz Walerych.

Zdjęcia z Walnego Zebrania znajdują się w galerii.