Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę, Członka ZMRP, wybitnego nauczyciela akademickiego, prekursora wdrażania ETO i metod komputerowych w inżynierii lądowej, w szczególności w mostownictwie oraz w inżynierii mechanicznej

ś.p. prof. dr. inż. Zbigniewa M. Bzymka, MSc

absolwenta Politechniki Warszawskiej Wydziału Budownictwa Lądowego (1957)  i Uniwersytetu Michigan w Ann Arbor (USA, 1961), pracownika Politechniki Warszawskiej (II Katedra Budowy Mostów (WBL), Zakład Mostów (WIL IDiM)) w latach 1957-1982, organizatora i wieloletniego Kierownika Laboratorium Informatyki, kierownika zespołów: Badawczego Informatyki, Dydaktycznego Informatyki, Obsługi Laboratorium Informatyki, Mostów Betonowych, autora i współautora monografii, podręczników akademickich, artykułów, referatów akademickich, w tym serii wydawniczej „Prace nad Automatyzacją Projektowania Konstrukcji Inżynierskich” (23. zeszyty 1973-1986), uczestnika wielu konferencji i seminariów organizowanych przez środowiska akademickie i zawodowe w Polsce i zagranicą, pracownika Uniwersytetu Connecticut (profesor wizytujący, profesor dożywotni) od 1981 roku (Laboratorium Komputerowe na Wydziale Mechanicznym), pioniera komputerowego wspomagania projektowania i modelowania, członka American Society of Mechanical Engineers (ASME), Association of Computer Machinery, programu UConn Mentor Connection.

Rodzinie

 składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Zarząd i Członkowie OW Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Zbigniew Marian Bzymek zmarł 31. marca 2023 roku w wieku 87. lat.

Swą ostatnią drogę odbył 11. kwietnia 2023 na cmentarz w Storrs (CT, USA).