Seminarium naukowo-techniczne. Godz.14:15; Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, ul. Armii Ludowej 16, sala nr 407 (IV piętro).

Program seminarium:

  • Jerzy Broś, Grzegorz Sierka – BP BPK MOSTY S.C. z Wrocławia – „Projekty kolejowych obiektów inżynieryjnych opracowanych przez Biuro Projektowe BPK MOSTY S.C. wraz z technologią realizacji”
  • Zbigniew Żerański – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji „Planowane zamierzenia modernizacji warszawskiego węzła kolejowego”
  • Marcin Czuba, Adam Malik – STRABAG Sp. z o.o., Przemysław Mossakowski – Politechnika Warszawska – „Projekty i budowa obiektów inżynieryjnych Trasy Świętokrzyskiej”