U Sekretarza Oddziału można odebrać kalendarz mostowy na 2018 r.