Janusz Wiśniewski

W 1959 roku ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej na kierunku Mosty i Budownictwo Podziemne. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 15, któremu pozostał wierny i oddany aż do przejścia na emeryturę....

Krzysztof Grzegorzewicz

Mgr inż. Krzysztof Grzegorzewicz po ukończeniu w 1961 roku studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej podjął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 15, gdzie pracował do roku 1965 na stanowisku kierownika obiektu, budując rozmaite obiekty...

Mieczysław Rybak

Mieczysław Rybak urodził się 10 grudnia 1921 roku we wsi Ceniawy w Ziemi Piotrkowskiej. Tam uczęszczał do szkoły 4-klasowej, a następnie w pobliskim Będkowie do szkoły 7-klasowej. Tuż przed wybuchem wojny uczył się w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie...