Zapraszam na XXI Seminarium – GEOTECHNIKA DLA INŻYNIERÓW

„WZMACNIANIE PODŁOŻA I FUNDAMENTOWANIE 2023”

Seminarium odbędzie się 2 marca 2023 r. o godz. 10:15. Miejscem obrad jest Sala „A” (III p.), w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa.

Celem Seminarium jest popularyzacja wiedzy o projektowaniu oraz wykonywaniu konstrukcji geotechnicznych. Szczególna uwaga będzie poświęcona kolumnom wzmacniającym podłoże. Tematyka seminarium skierowana jest do projektantów, wykonawców i inwestorów oraz pracowników administracji, związanych z procesem decyzyjnym dotyczącym specjalistycznych robót fundamentowych. W referatach będą przedstawione praktyczne przykłady dotyczące projektowania, wykonawstwa i kontroli robót oraz przykłady awarii i wynikające z nich wnioski.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zgłoszenia udziału w seminarium na załączonych kartach uczestnictwa prosimy przesłać do dnia

10 lutego 2023 na adres komitetu organizacyjnego.

Koszt uczestnictwa wynosi: 676,50 zł z VAT (550 zł netto) (dla członków Izby Inżynierów Budownictwa 615,00 zł z VAT, 500 zł netto) od osoby i obejmuje udział w obradach seminarium oraz niewielki poczęstunek. Członkowie Izby Inżynierów Budownictwa mogą się starać o pokrycie kosztów udziału przez macierzystą Izbę Okręgową.

Ponadto każdy uczestnik będzie miał możliwość   na   seminarium   otrzymania   materiałów z poprzednich seminariów: Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2020, Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2019, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2017, Głębokie wykopy 2016, Fundamenty palowe 2015, Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2014, Konstrukcje siatkowe w drogownictwie i geotechnice, Głębokie wykopy 2013, Konstrukcje stalowe w geotechnice.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów dojazdu.

Wpłat należy dokonywać do 17 lutego 2023 na konto IBDiM:

43 1240 6074 1111 0000 4998 4831

z dopiskiem: „Wzmacnianie 2023 – nazwisko(a) uczestnika(ków). W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po tym terminie opłata nie będzie zwracana.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

Okazją do osobistego spotkania jest premiera monografii „Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego kolumnami sztywnymi – projektowanie, wykonawstwo i kontrola. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2022.”, którą otrzyma każdy uczestnik seminarium.

Z poważaniem

Piotr Rychlewski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego