Serdecznie zapraszamy 22.05.2023 r. na Seminarium Naukowo-Techniczne OW ZMRP:

Program seminarium

1.    Włodzimierz Bielski – Przewodniczący OW ZMRP „Powitanie – komunikaty bieżące”

2.    Marcin Grzelak, Maciej Misiaszek, Gülermak Sp. z o.o. „Wdrożenie metodyki BIM i narzędzi cyfrowych na przykładzie projektu rozbudowy drugiej linii Metra w Warszawie”

3.    Marcin Tomaszewski, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., „Zagadnienia interwencji hiperbarycznej podczas budowy tuneli TBM na przykładzie tunelu w Łodzi”

Termin i miejsce spotkania: Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, al. Armii Ludowej 16, sala nr 407 (IV piętro). 22.05.2023 r. (poniedziałek) o godz. 14:15.

Wjazd na parking (płatny) od strony Placu Politechniki na hasło „Seminarium Mostowe”.

Zapraszamy Członków Związku, Studentów i Pracowników WIL PW oraz Przyjaciół Mostownictwa w Polsce !!!

Z koleżeńskim pozdrowieniem