Drodzy koledzy,

Informujemy, że postanowieniem Prezydenta RP nasz kolega prof. dr inż. Lesław Brunarski zasłużony długoletni pracownik naukowy Instytutu Techniki Budowlanej otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski , za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk technicznych i za osiągnięcia w pracy zawodowej. Uroczystość wręczenie odbyła się w dniu 04 listopada 2019 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył minister Jerzy Kwieciński.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.itb.pl/ordery-odrodzenia-polski-dla-dwoch-profesorów-z-itb.html