Ś.p.

Karol Heidrich (1938 – 2023)

17 stycznia 2023 roku, 3 dni po swoich 85. urodzinach, zmarł Karol Heidrich – wybitny menedżer, inżynier, mostowiec.

Tytuł magistra inżyniera uzyskał w Politechnice Warszawskiej w roku 1961 i w tym samym roku rozpoczął pracę w Mostostalu Warszawa, przedsiębiorstwie, z którym związał większość swojego zawodowego życia. Przeszedł w nim kolejne szczeble kariery, by w roku 1977 objąć funkcję Dyrektora Naczelnego, a po przemianach ustrojowych i prywatyzacji firmy – Prezesa Zarządu. Stanowisko to piastował aż do roku 2000, przez 40 lat, stanowiących epokę niemal nieprzerwanych sukcesów zarządzanej przez Niego firmy. Wśród zawodowych zainteresowań Karola Heidricha poczesne miejsce zajmowało mostownictwo. Pod jego kierunkiem Mostostal wybudował wiele mostów, z których z pewnością najważniejsze i najbliższe jego sercu były mosty warszawskie. Jeszcze w latach 1973 – 1976, w trakcie sprawowania funkcji Naczelnego Inżyniera, przyczynił się walnie do wielkiego sukcesu, jakim było wybudowanie pierwszej nowoczesnej trasy komunikacyjnej w stolicy – Trasy Łazienkowskiej, a zwłaszcza największego obiektu inżynierskiego, mostu przez Wisłę. Pod jego kierunkiem, już jako Dyrektora Naczelnego powstał Most Grota – Roweckiego, a ukoronowaniem jego pracy jako Prezesa Zarządu było wybudowanie Mostu Świętokrzyskiego, pierwszego w Polsce dużego mostu podwieszonego, który szybko stał się wizytówką i ikoną Warszawy. Te trzy obiekty powstawały w trzech kolejnych epokach: gierkowskiej propagandy sukcesu, pierwszej Solidarności i wielkiego kryzysu ekonomicznego, oraz w nowej Polsce, aspirującej do wstąpienia do Unii Europejskiej. W tych jakże różnych realiach potrafił poradzić sobie z równą skutecznością – całe środowisko mostowe i wszyscy warszawiacy będą o tym zawsze pamiętać.

Od roku 1996 Karol Heidrich stał na czele Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, której po zakończeniu  pracy w Mostostalu poświęcał całą swoją energię i zawodowe doświadczenie. Jako Prezes, a następnie Dyrektor Generalny nie zapominał o mostownictwie. Osobiście patronował wielu konferencjom, w tym dorocznemu seminarium Wrocławskie Dni Mostowe, wydarzeniu bardzo ważnemu dla wymiany myśli i doświadczeń środowiska mostowego. Po raz ostatni zasiadał w jego Prezydium Obrad w roku 2019. W roku 2021 postanowił zakończyć swoją 60-letnią karierę zawodową i przekazał kierownictwo PIKS następcy. Nie przeszkodziło mu to jednak w utrzymaniu kontaktów z wieloma współpracownikami, kolegami i wychowankami, z którymi łączyły go często bliskie, przyjacielskie relacje.

Nekrologi i wspomnienia w czasie uroczystości pogrzebowych 30 stycznia br. uświadomiły licznie zgromadzonym ich uczestnikom, jak wielką stratę poniosło nasze środowisko.

Cześć jego pamięci!

Członkowie i Zarząd Oddziału Warszawskiego ZMRP