Wyprawa techniczna do krajów bałtyckich i Sankt Petersburga

 Oddział Warszawski ZMRP zorganizował już po raz siódmy wyprawę techniczną do krajów bałtyckich i Petersburga. Odbyła się ona w końcu czerwca 2005 r. i trwała osiem dni. Uczestniczyło w niej 19 osób. Trasa wyprawy prowadziła przez:

  • litewskie Wilno i Troki,
  • Rygę,
  • estoński Talin i graniczną Narwę (najdalej na wschód wysunięte miasto Unii Europejskiej),

a po drugiej stronie rzeki Narwa, w Rosji graniczny Ivangorod, Sankt Petersburg, Carskie Sioło (z bursztynową komnatą), Peterhof i Psków.

Wyjazd był zorganizowany ad hock, jako zastępczy w miejsce odwołanej wyprawy do Wielkiej Brytanii. Dyrekcja, w osobie niezawodnego Janusza Wiśniewskiego, zadbała aby program był bogaty i ciekawy a uczestnicy nie mogli narzekać na nadmiar wolnego czasu. Przejechaliśmy mikrobusem 3300 km. Dwukrotnie przekraczaliśmy granicę między Unią Europejską a Rosją. „Gościnność” i „życzliwość” spotkanych tam stróżów zachodniej granicy Rosji mocno wryła się nam w pamięć, każda odprawa trwała przez trzy godziny przy braku na granicy innych turystów.

Trasa bogata w zabytki, mało odwiedzana przez naszych turystów, a szkoda bo jest wiele do zobaczenia. Szczególnie korzystny okres do zwiedzania to koniec czerwca. Dzień kończy się po północy, a zaczyna dwie godziny później. Kolegom chcącym się tam wybrać warto zasugerować modyfikację trasy, tak aby rozdzielić ją na dwie oddzielne wyprawy: samochodem po naszej trasie aż do Talina i dalej promem do Helsinek, czyli na terenie Unii Europejskiej, samolotem lub pociągiem do Sankt Petersburga, a tam warto pozostać co najmniej tydzień zwiedzając to piękne miasto i Carskie Sioło oraz Peterhof.

Sankt Petersburg, zwany Wenecją północy, to zagłębie mostownictwa. Jest co oglądać, te wielkie przez żeglowną Newę, z ruchomymi – otwieranymi przęsłami i te mniejsze przez niezliczone rzeki i kanały. Mosty też zwiedzaliśmy oglądając je od spodu, z pokładu statku spacerowego, który odbywa kilkugodzinny rejs po Newie i kanałach. Poniżej przedstawiano trzy przykładowe fotografie.