Wyprawy Mostowe Oddziału Warszawskiego ZMRP mają tradycję sięgającą lat 90. ub.wieku. Ich inicjatorem i kierownikiem przez długie lata był niezawodny, powszechnie ceniony i lubiany kol. Janusz Wiśniewski. Co roku wybieraliśmy inne rejony Europy aby poznać nie tylko budownictwo mostowe, ale i historię oraz kulturę innych krajów europejskich. Od 2009 r. kierownictwo merytoryczne Wypraw przejął kol. Włodzimierz Bielski oraz autor niniejszego tekstu. W ostatnich latach poznawaliśmy budowle mostowe Wielkiej Brytanii i Irlandii (2009 r.), Szwajcarii i południowej Francji (2010 r.), dawnych krajów Habsburgów (2011 r.) oraz Norwegii (2012 r. – XIV Wyprawa). W Polsce podobne wyprawy mostowe organizowane są co roku przez prof. Kazimierza Flagę z Politechniki Krakowskiej.

W 2013 r. po raz pierwszy postanowiliśmy opuścić granice naszego kontynentu. Pierwsza Światowa Wyprawa Mostowa Oddziału Warszawskiego ZMRP (3-22.04.2013) podążała śladami Wyprawy naukowo-dydaktycznej Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej z 2009 r. kierowanej przez prof. Kazimierza Flagę i organizowanej także jak nasza przez biuro „ANITOUR” Franciszka Brodzkiego z Czechowic-Dziedzic. Biorąc pod uwagę postęp budownictwa mostowego w Chinach, te 4 lata dystansu między tymi Wyprawami, przyniosły nowe interesujące spostrzeżenia i doświadczenia, których uczestnikom poprzedniej Wyprawy nie było dane poznać. Trasa Wyprawy wiodła z Pekinu (Hutongi, Wielki Mur, Pałac Letni, Zakazane Miasto, Świątynia Nieba) superszybkim pociągiem do Zhengzhou, autokarem do Luoyang (Smocze Groty, Shaolin), szybkim pociągiem do Xi’an (Terakotowa Armia), z Xi’an samolotem na południe do Guilin (góry Longsheng), statkiem po rzece Li do Yangshuo, samolotem z Guilin na północ do Chongqing. W Chongqing po zaokrętowaniu przez 3 doby płynęliśmy Jangcy (Fengdu, Zhongxian, Wanzhou, Wushan – Trzy Małe Przełomy, Badong) do Tamy Trzech Przełomów. Potem autokarem wzdłuż Jangcy przez Yichang do Wuhan, a stamtąd szybką koleją do Nankinu. Z Nankinu autokarem do Jiangyin, Sutong, Suzhou, Szanghaju i w końcu przez Zatokę Hangzhou na archipelag wysp oceanicznych Zhousan, połączonych kilkudziesięciokilometrowymi rekordowymi przeprawami mostowymi.

Tak jak podczas dotychczasowych Wypraw Mostowych organizowanych przez Oddział Warszawski mieliśmy okazję poznać także wiele obiektów mostowych pochodzących z dawnych epok (Pekin, Suzhou, Luzhi). I pod tym względem nikt z 25 uczestników Wyprawy nie tylko z Warszawy, ale i z Braniewa, Gdyni, Płocka, Poznania, Katowic, Olsztyna, Ostródy i Wrocławia, nie mógł czuć niedosytu. Imponujące konstrukcje znajdowały się głównie nad Jangcy i w okolicach Szanghaju. Wybrane z konstrukcji, które oglądaliśmy na trasie przedstawiono w kolejności ich pojawiania się.

W ostatnim 30-leciu Chiny zanotowały, niespotykany dotąd w historii, rozwój budownictwa mostowego. Ilustracją tego są statystyki: – w 1978 r. – 128 210 mostów drogowych o długości całkowitej 3 283 km, oraz 26 139 mostów kolejowych o długości 1 099 km, – w 2008 r. – 595 604 mostów drogowych o długości całkowitej 25 240 km, oraz 52 355 mostów kolejowych o długości 4 349 km. Przez 30 lat budowano średnio 16 000 mostów rocznie [2]. Szybko zwiększała się także rozpiętość przęseł mostów drogowych: 200 m przekroczono po raz pierwszy w 1985 r., 400 m – w 1991 r., 600 m – w 1993 r., 800 m – w 1997 r., 1000 m – w 1999 r. Podobnie było z mostami kolejowymi: rozpiętość 200 m przekroczono w 1997 r., 300 m – w 2003 r., 500 m – w 2008 r.

 

Obecnie mostownictwo chińskie stanowi czołówkę światową, bijącą wszelkie możliwe rekordy pod względem długości obiektów i rozpiętości przęseł. Most Qingdao-Haiwan przez zatokę Jiaozhou w 2011 r. stał się najdłuższą w świecie przeprawą mostową liczącą 41,58 km. Wśród 30 najdłuższych obiektów mostowych w świecie 16 znajduje się na terenie Chin. Mosty łukowe o konstrukcji rurowej wypełnionej betonem (CFST – Concrete Filled Steel Tube) stały się chińską specjalnością. Pierwszy tego typu obiekt zbudowano w 1990 r. (most Wangcang o rozpiętości 115 m). Do 2010 r. zbudowano ich około 400. Największym z nich jest ukończony w 2005 r. most Wushan nad Jangcy o rozpiętości łuku 460 m.

Rozwijana jest sieć autostrad i kolejowych linii dużych prędkości (LDP), która obecnie jest najdłuższa w świecie (9 300 km). Sieć autostrad liczy 95 600 km, a sieć linii kolejowych 110 000 km. Do 2020 r. Chiny zamierzają zbudować 45 000 km autostrad oraz 57 000 km linii kolejowych, w tej liczbie 16 000 km linii dużych prędkości do 350 km/h. Aby osiągnąć ten cel Chińczycy muszą zbudować około 200 000 mostów o długości całkowitej ponad 10 000 km, przy czym ponad 100 mostów będzie miało rozpiętość przęsła przekraczającą 400 m. 

Dobrą ilustracją tempa rozwoju budownictwa mostowego w Chinach jest fakt, że pierwszy stały most przez Jangcy zbudowano dopiero w 1957 r. (kratowy Wuhan na Jangcy). Obecnie rzekę przekracza 65 dużych mostów a 19 kolejnych jest w budowie. Między Chongqing a Szanghajem na długości ponad 1600 km w ciągu 20 lat zbudowano nad Jangcy ponad 50 dużych mostów.

Niemal połowa najdłuższych w świecie mostów wiszących i podwieszonych przekracza Jangcy lub leży w jej okolicy. Takie mosty jak podwieszony Sutong (1088 m; 2008 r.) oraz kratowy łukowy Chaotianmen (552 m; 2008 r.), betonowy łukowy Wanxian (420 m; 1997 r.) i belkowy z betonu sprężonego Shibanpo (330 m; 2005 r.) legitymowały się (jak Sutong) lub legitymują się najdłuższą rozpiętością przęseł. W miastach Wuhan i Chongqing nad Jangcy powstaje w każdym z nich ponad 10 dużych mostów. W 2012 r. ukończono rekordowy ciągły wieloprzęsłowy most powieszony Jia-Shao z 6 pylonami.