Włodzimierz Walerych

W dniu 27 grudnia 2022 r. zmarł nagle w wieku 88 lat nasz kolega

mgr inż. Włodzimierz Walerych

wybitny ekspert międzynarodowy dróg i mostów, wieloletni członek Oddziału Warszawskiego ZMRP, SITK i Krajowej sekcji Drogowej SITK, współorganizator konferencji Techniczne Dni Drogowe.

Wieloletni Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg Lokalnych w Warszawie, oraz zastępca dyrektora DODP w Warszawie, który przez prawie 40 lat pracował w strukturach GDDKiA.

Wieloletni członek MOIIB, komisji egzaminacyjnej w MOIIB do spraw uprawnień budowlanych w drogownictwie oraz komitetów technicznych PIARC.

Założyciel i właściciel firmy „Włodzimierz Walerych – Biuro Usług Technicznych Inżynierii Lądowej”, w ramach której nadzorował realizacje wielu inwestycji drogowo – mostowych. Między innymi pełnił nadzory inwestorskie rozbudowy DK-61 Zegrze – Serock, przebudowy DK nr 62 Łacha – Wyszków, remontu DK-8 od km 504 do km 515, przebudowy DK-10 granica województwa kujawsko pomorskiego do Płońska, remontu DK-60 Różan – Ostrołęka oraz wielu inwestycji w m.st. Warszawa.

Aktywny uczestnik wielu wydarzeń Oddziału Warszawskiego ZMRP. Wartym wspomnienia jest Jego referat wygłoszony 16 października 2014 roku na seminarium OW ZMRP zatytułowany „Przebudowa mostu drewnianego w Kamionie” dotyczący przebudowy starego, drewnianego mostu, długości 160 m na rzece Bzurze, z okresu I Wojny Światowej, na konstrukcję żelbetową w 2012 roku.

Był niezwykle mądrym i dobrym człowiekiem. Z Jego zawodowego doświadczenia, z zakresu drogownictwa i mostownictwa, korzystali nie tylko młodzi przyszli inżynierowie, ale i osoby od lat działający w zawodzie. Był zawsze aktywny, pomocny, uśmiechnięty i z ogromną kulturą odnoszący się do ludzi.

Będzie nam brakowało Jego merytorycznego i fachowego podejścia do codziennych problemów na realizowanych zadaniach.

Członkowie i Zarząd Oddziału Warszawskiego

 Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej