Rok 2010

 

W 2004 r. Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił stały Konkurs Fotograficzny na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce. W regulaminie konkursu, opublikowanym wówczas w Biuletynie Związku Mostowców, napisano: W trosce o kształtowanie wyczucia estetyki u projektantów i budowniczych mostów Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza stały, coroczny Konkurs na fotografie propagujące walory estetyczne obiektów mostowych w Polsce. Obiekty mostowe powinny być dumą regionów i miast oraz przydawać im piękna. Powinny stawać się ich wyróżnikami nie tylko jako dzieła techniki, ale również jako przyciągające uwagę akcenty estetyczne. Konkurs 2010 r., podobnie jak i poprzednich 6 konkursów, cieszył się dużym zainteresowaniem – nadesłano 70 prac od 12 uczestników. Warunkiem uczestniczenia w konkursie była przynależność do Związku
Mostowców RP.

Sąd Konkursowy obradował w składzie: Katarzyna Janikowska (Bydgoszcz), Ewa Michalak (Rzeszów), Marek Mistewicz (Warszawa), Andrzej Niemierko (Warszawa) – przewodniczący i Paweł Pierściński (Kielce). Po przeprowadzeniu w sposób jawny 3-stopniowych eliminacji, spośród 70 fotografii do finałowej rozgrywki zakwalifikowano 10. W głosowaniu tajnym przyznano 3 nagrody i 4 wyróżnienia. Zwyczajowo są przyznawane 3 wyróżnienia, ale w tym konkursie 3 ostatnie z wymienionych niżej prac zdobyły tę samą liczbę punktów.

Laureatami Konkursu Fotograficznego 2010 zostali:
– I nagroda: Piotr Kowalczyk (Katowice) za pracę: „Kładka Bernatka nocą we mgle”,
– II nagroda: Andrzej Marecki (Warszawa) za pracę: „Zamieć” – wiadukt ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie,
– III nagroda: Andrzej Gebert (Warszawa) za pracę: „Poniatowski w koronie”.
Cztery wyróżnienia przyznano pracom:
– „Modlin – most kolejowy km 43,265 (tor 2) linia nr 9 Warszawa – Gdańsk”; autor: Mariusz Prędota (Warszawa),
– „Nowe szaty” – most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie”; autor: Andrzej Marecki (Warszawa),
– „Most Świętokrzyski w Warszawie”; autor: Sławomir Stańczyk (Warszawa),
– „Góra Kalwaria – most kolejowy km 75,915 linii nr 12 Skierniewice – Łuków”; autor: Mariusz Prędota (Warszawa).

Jak zwykle, najwięcej uczestników i prac było z Oddziału Warszawskiego (6 uczestników, 29 prac). Artysta fotografik Paweł Pierściński – członek Sądu bardzo wysoko ocenił poziom ubiegłorocznego konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników, wraz z wręczeniem nagród laureatom, odbyło się 7 czerwca 2011 r. podczas XXI seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski ZMRP w Rosnówku koło Poznania. Katarzyna Janikowska – przedstawicielka Sądu Konkursowego, wraz z przewodniczącym Związku Mostowców RP prof. Kazimierzem Furtakiem, wręczyli nagrodzonym i wyróżnionym dyplomy oraz albumy z dziedziny architektury, fotografiki i krajoznawstwa. W holu obok sali konferencyjnej zawisł plakat ze wszystkimi pracami nadesłanymi na konkurs. Pogrupowano je zgodnie z przeprowadzonymi przez Sąd selekcjami. Plakat cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników seminarium. Jak co roku wywołał liczne komentarze oceniające werdykt Sądu Konkursowego. Wybrane prace z Konkursu Fotograficznego 2010 znalazły się tradycyjnie w wydawanym przez ZMRP kalendarzu na rok 2012. Konkurs został zorganizowany również w roku 2011.

Andrzej Niemierko
Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Prace nagrodzone

Prace wyróżnione

Pozostałe prace zakwalifikowane do III etapu (finałowego)

Pozostałe prace zakwalifikowane do II etapu

Pozostałe prace zakwalifikowane do I etapu