Rok 2009

 

W 2004 r. Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił stały Konkurs Fotograficzny na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce. W regulaminie Konkursu, opublikowanym wówczas w Biuletynie Związku Mostowców, napisano: W trosce o kształtowanie wyczucia estetyki u projektantów i udowniczych mostów Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza stały, coroczny Konkurs na fotografie propagujące walory estetyczne obiektów mostowych w Polsce. Obiekty mostowe powinny być dumą regionów i miast oraz przydawać im piękna. Powinny stawać się ich wyróżnikami nie
tylko jako dzieła techniki, ale również jako przyciągające uwagę akcenty estetyczne. Konkurs 2009 r., podobnie jak i poprzednich 5 konkursów, cieszył się dużym zainteresowaniem – wpłynęły nań 62 prace od 13 uczestników. Liczba fotografii zgłoszonych przez uczestnika wahała się od 3 do 10. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie była przynależność do Związku Mostowców RP. Sąd Konkursowy działał w składzie: Ewa Michalak (Rzeszów), Andrzej Niemierko (Warszawa), Paweł Pierściński (Kielce) i Jadwiga Wrzesińska (Warszawa). Na posiedzeniu w dniu 15.03.2009 r., po przeprowadzeniu w sposób jawny 3-stopniowych eliminacji, spośród 62 fotografii, do ostatecznej (finałowej) rozgrywki zakwalifikowano 10. W głosowaniu tajnym przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

Podział nagród był następujący:
– I nagroda: praca „Polaroid 2009” – „Największy” – most łukowy w Puławach; autor: Andrzej Marecki (7 pkt),
– II nagroda: praca „LUTY” – Most kolejowy na Bugu we Fronołowie (2); autor: Sławomir Stańczyk (14 pkt),
– III nagroda: praca „MOSTY ŻUŁAWSKIE” – Most na Wiśle Królewieckiej w Sztutowie; autor: Piotr Sosnowski (15 pkt). 3 wyróżnienia przyznano pracom:
– „Polaroid 2009” – „Syrenka Bis” – most składany MS54 w Warszawie; autor: Andrzej Marecki (23 pkt),
– „Most 1460” – Kładka przez Sołę w Węgierskiej Górce; autor: Piotr Rychlewski (24 pkt),
– „Trójząb” – Gdzie jest Ola? – most Gdański w Warszawie; autor: Andrzej Gebert (24 pkt).

Jak zwykle, najwięcej uczestników i prac było z Oddziału Warszawskiego (7 uczestników, 38 prac). Doceniając poziom Konkursu, artysta fotografik Paweł Pierściński przekazał laureatowi I nagrody album swojego autorstwa „Pola pejzażu”. Album ten, oparty na jego wspomnieniach, wydano w Kielcach w ramach uroczystości jubileuszu 50-lecia jego działalności artystycznej w dziedzinie fotografiki.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbyło się 1 czerwca 2010 r. podczas XX Seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski ZMRP w Rosnówku k/Poznania. Wyniki konkursu zaprezentował Piotr Rychlewski wiceprzewodniczący Związku Mostowców RP a Profesor Kazimierz Flaga wręczył nagrodzonym i wyróżnionym dyplomy oraz albumy z dziedziny architektury, krajoznawstwa i fotografiki. W holu obok sali konferencyjnej zawisł plakat o wymiarach 0,90 x 6,30 m, na którym przedstawiono wszystkie prace nadesłane na Konkurs, grupując je zgodnie z przeprowadzonymi przez Sąd selekcjami. Plakat cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników Seminarium i jak się należało spodziewać wywołał liczne komentarze oceniające werdykt Sądu Konkursowego. Konkurs jest kontynuowany w bieżącym roku i zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 grudnia 2010 r.

Prace nagrodzone

Prace wyróżnione

Pozostałe prace z III etapu (finałowego)

Pozostałe prace z II etapu

Pozostałe prace z I etapu