Rok 2006

 

W 2004 r. Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił stały Konkurs Fotograficzny na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce. W regulaminie Konkursu, opublikowanym wówczas w Biuletynie Związku Mostowców, napisano: W trosce o kształtowanie wyczucia estetyki u projektantów i budowniczych mostów Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza stały, coroczny Konkurs na fotografie propagujące walory estetyczne obiektów mostowych w Polsce. Obiekty mostowe powinny być dumą regionów i miast oraz przydawać im piękna. Powinny stawać się ich wyróżnikami nie tylko jako dzieła techniki, ale również jako przyciągające uwagę akcenty estetyczne.

Konkurs 2006 r. cieszył się, podobnie jak poprzednie jego dwie edycje, dużym zainteresowaniem – wpłynęło 68 prac od 12 uczestników. Liczba fotografii zgłoszonych przez uczestnika wynosiła od 1 do 13. Warunkiem uczestniczenia w Konkursie była przynależność do Związku Mostowców RP. Sąd Konkursowy w składzie: Katarzyna Janikowska (Bydgoszcz), Ewa Michalak (Rzeszów), Andrzej Niemierko (Warszawa) i Paweł Pierściński (Kielce) na posiedzeniu 1 lutego 2007 r., po przeprowadzeniu w sposób jawny 2-stopniowej eliminacji, spośród 68 fotografii do ostatecznej rozgrywki zakwalifikował 10. W głosowaniu tajnym, spośród tych 10, przyznano 3 nagrody i 3 wyróżnienia.

Podział nagród był następujący:

  • I nagroda: praca FORT – Modlin, most kolejowy na linii nr 9 Warszawa- Gdańsk; autor: Mariusz Prędota (20 punktów na 24 możliwe),
  • II nagroda: praca MONIKA – „Łuki Milówki” – wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S69 Żywiec – Zwardoń w Milówce; autor: Grzegorz Łaba (17 punktów),
  • III nagroda: praca SALI – ruchomy most kolejowy w pobliżu Szczecina; autor: Wojciech Średniawa (16 punktów).

Wyróżnienia przyznano pracom:

  • „abc 2006” – most Tumski we Wrocławiu we mgle; autor: Władyasław Kluczewski (9 punktów),
  • ESSING – most w Krośnie Odrzańskim II; autor: Oktawia Michalska (8 punktów),
  • „3 kominy” – Turoszów – wiadukt nad linią kolejową; autor: Piotr Rychlewski (6 punktów).

 

Cechą charakterystyczną Konkursu 2006 był liczny udział uczestników z innych oddziałów Związku: Górnośląskiego – dwóch uczestników oraz Dolnośląskiego, Małopolskiego i Wielkopolskiego po jednym. Siedmiu uczestników było członkami Oddziału Warszawskiego. Sąd Konkursowy zwrócił uwagę na coraz wyższy poziom nadsyłanych prac i dając temu wyraz przyznał dodatkowe nagrody: Mariuszowi Prędocie – od Pawła Pierścińskiego – nagrodę w postaci autorskiego wydawnictwa „Czas krajobrazu” za wysokie walory zdjęcia, które zdobyło główną nagrodę, Mariuszowi Prędocie – od Katarzyny Janikowskiej – nagrodę w postaci wydanego w tych dniach autorskiego albumu „Mosty na Wiśle” za piękne uchwycenie pylonu na zdjęciu „Warszawa – most Świętokrzyski”, a także wszystkim uczestnikom, którzy zakwalifikowali się do ostatniego etapu Konkursu – od Katarzyny Janikowskiej – 7 albumów autorskich „Dzieło mostowe roku”.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu, wraz z wręczeniem nagród laureatom, odbyło się podczas XVII seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski ZMRP w Rosnówku w dniach 5–6 czerwca 2007 r. Przewodnicząca Sądu Konkursowego Katarzyna Janikowska wraz z przewodniczącym Związku Mostowców RP prof. Kazimierzem Furtakiem wręczyli nagrodzonym i wyróżnionym dyplomy oraz albumy z dziedziny architektury, krajoznawstwa i fotografiki. Doceniając rolę, jaką odgrywa Konkurs w kształtowaniu odczucia estetycznego wśród mostowców, organizatorzy tegorocznego Seminarium przewidzieli w programie więcej czasu na prezentację wszystkich prac zgłoszonych na Konkurs.

Prezentację tę, wraz z komentarzem, przedstawił niżej podpisany. W holu obok sali konferencyjnej zawisł plakat o wymiarach 0,90 × 6,35 m, na którym przedstawiono wszystkie prace nadesłane na Konkurs, grupując je zgodnie z przeprowadzonymi przez Sąd selekcjami. Plakat cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników Seminarium i jak się należało spodziewać wywołał liczne komentarze oceniające werdykt Sądu Konkursowego. Komentarze te były szczere i otwarte, tym bardziej, że organizatorzy zadbali o odpowiedni nastrój podczas wymiany poglądów. Konkurs jest kontynuowany w bieżącym roku. Zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 grudnia 2007 r. Andrzej Niemierko

Prace nagrodzone

Prace wyróżnione

Pozostałe prace z III etapu Konkursu

Pozostałe prace zakwalifikowane do I etapu