Nasze dotychczasowe konto w Banku BNP Paribas wkrótce przestanie funkcjonować – straciliśmy dostęp przez internet do konta, co wiąże się z droższą obsługą w oddziale. Decyzją Skarbnika ZMRP nasze konto zostanie zamknięte i będziemy korzystać z subkonta do  głównego konta Związku.
Nowy numer do wpłacania składek od 11.05.2022 r. w banku mBank to:
22 1140 2004 0000 3902 8089 2029
Prosimy Członków Oddziału o zmianę numeru w swoim systemie bankowym.