Program seminarium

  • Włodzimierz Bielski – Przewodniczący OW ZMRP „Powitanie  – komunikaty bieżące”
  • Adam Grzelczak, Budimex S.A. „Kładka przez Wisłę w Warszawie – konstrukcja i technologia budowy
  • Adam Zalewski, Warbud S.A. „Kolejowe wiadukty nad POW – doświadczenia z realizacji”
  • Mariusz Tużnik, Budimex S.A. „Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia – wybrane zagadnienia związane z realizacją obiektów mostowych”

Termin i miejsce spotkania: Gmach Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, al. Armii Ludowej  16, sala nr 407 (IV piętro). 23.05.2022 r. (poniedziałek) o godz.13:15

 

Wjazd na parking (płatny) od strony Placu Politechniki na hasło „Seminarium Mostowe”.

Zapraszamy Członków Związku, Studentów i Pracowników WIL PW oraz Przyjaciół Mostownictwa w Polsce !!!

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Włodzimierz Bielski, Przewodniczący Oddziału Warszawskiego ZMRP