Seminarium naukowo-techniczne. Godz.13:00; w siedzibie IBDiM przy ul. Instytutowej 1.

Program seminarium:

  • Włodzimierz Bielski (Przewodniczący OW ZMRP) – Powitanie, komunikaty bieżące 
  • Jubileusz 80-lecia urodzin kol. Bolesława Kłosińskiego 
  • Bolesław Kłosiński (IBDiM) – Pół wieku rozwoju fundamentowania głębokiego
  • Piotr Rychlewski (IBDiM) – Konkurs Fotograficzny im. Andrzeja Niemierki 2018
  • Tomasz Stasiukiewicz, Grzegorz Kacprzak (Politechnika Warszawska) – Analiza porównawcza dwóch podejść obliczeniowych podpory nurtowej w środowisku Sofistik oraz Zsoil