Seminarium naukowo-techniczne. Ostróda, Budimex S.A, Budowa Obwodnicy Ostródy, Pododcinek B

Program seminarium:

  • Paweł Zawiła, Marek Czerwiec, Budimex S.A. „Zagadnienia technologiczne budowy obiektów inżynierskich S7 / Dk-16”
  • Maciej Targowski, VSL Polska, Sp. z o.o. – „Technologia montażu cięgien sprężających mostu extradosed MS-3/Dk-16”
  • Wojciech Trochymiak, Politechnika Warszawska – „Mosty extradosed – dlaczego ?”
  • Tadeusz Stefanowski, Transprojekt-Gdański, Sp. z o.o. – „Wybrane aspekty projektowania obiektów inżynierskich na Obwodnicy Ostródy, Pododcinku B”