BIULETYN INFORMACYJNY ZWIĄZKU MOSTOWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – Numer 73 – 2016